Rekrutacja
Koncepcja pracy przedszkolaPubliczne Przedszkole Akademos tworzy wszystkim dzieciom przyjazne i bezpieczne warunki harmonijnego rozwoju.
U nas każde dziecko jest wyjątkowe i osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości.

Koncepcja pracy przedszkola opiera się na:
Systemie Planu Daltońskiego (według Helen Parkhurst), który umożliwia indywidualną pracę dziecka, dostosowaną do jego potrzeb i możliwości rozwojowych.

Jego filarami są:

WSPÓŁPRACA
dziecka w parze, w kilkuosobowym zespole i w grupie, oparta na wzajemnym szacunku.
SAMODZIELNOŚĆ
czyli rozwijanie umiejętności planowania, sprawdzania i oceniania efektów swojej pracy
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
za dokonywane przez dziecko wybory oraz za stan miejsca pracy
REFLEKSJA
czyli umiejętność wyciągania wniosków

Motto edukacji daltońskiej:

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno”.
Helen Parkhurst

Założenia Planu daltońskiego:

  • samodzielne uczenie się dzieci,
  • nauka we własnym tempie,
  • wdrażanie do współpracy,
  • indywidualne sprawdzanie wyników pracy u każdego ucznia przez nauczyciela,
  • zachęcanie dziecka do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy,
  • pobudzanie własnej inicjatywy.