Rekrutacja
Ramowy rozkład dnia

 

 

06:00-08:00

Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, zabawy ruchowe.

08:30-09:00

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów

Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

08:00-13:00

Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową- zajęcia i zabawy edukacyjne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

11:00-11:30

Przygotowanie do II śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe

09:00-12:30

Język angielski ( według grup )

11:30-12:30

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

12:30-13:30

Relaksacja ( gr. młodsze); Indywidualne zajęcia rozwijające – pomoc psychologiczno- pedagogiczna, bajkoczytanie, bajkoterapia, słuchanie muzyki.

13:30-14:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo- higieniczne. Obiad I i II danie.

14:00-15:00

Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie, zabawy kołowe.

15:00-15:30

Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku. Podwieczorek.

15:00-17:00

Zajęcia dodatkowe- płatne : robotyka, judo, warsztaty naukowe, trening funkcjonalny, tanieć: balet, hip-hop, piłka nożna.

Ważne!- zajęcia odwołane do czasu pandemii.

15:30-18:00

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, prace porządkowe, zajęcia w małych zespołach, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

 

W związku z pandemią godziny funkcjonowania pracy placówki od 7:00-17:00 ( do odwołania )